انجام تحلیل آتش روی سازه ها

انجام تحلیل آتش روی سازه ها

لزوم تحلیل اثر آتش بر سازه ها

یکی از مسائلی که سازه هایی چون ساختمان های مسکونی، کارخانه ها و مجتمع های اداری و صنعتی را تحت تاثیر قرار می دهد، آتش سوزی است. این امر در مورد سازه های فولادی از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است، چراکه در اعضای فولادی به علت قابلیت هدایت گرمایی بالا و ضخامت کم، آتشسوزی باعث کاهش مقاومت و سختی می شود. آزمایشات مختلف نشان می دهد که اتصالات به دلیل توانایی در توزیع نیروها تاثیر قابل توجهی روی دمای انهدام اعضای سازه ای در دماهای بالا دارند.

بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ توجهات بیشتری به مقاومت ساختمان ها در برابر آتش صورت گرفته است. ولی این توجهات بیشتر به سازه های فولادی بوده است، زیرا فولاد دارای حساسیت بیشتری در برابر آتش و حرارت بالا است. تحقیقات کمتری درباره رفتار سازه ی بتنی در برابر حریق نسبت به سازه های فولادی انجام شده است. سالانه تعداد زیادی ساختمان بتنی در معرض حریق قرار می گیرند، در نتیجه باید به کاهش مقاومت اعضای سازه بعد از حریق توجه کرد. بررسی های کمی در مورد تیرها بتنی، انجام شده است و نیز در تحقیقات شرایط تیرها در نظر گرفته نشده است، باتوجه به اینکه تیر بتنی در ساختمان از یک طرف در معرض حرارت قرار می گیرد و نیز در تیرهای بتنی رفتار قسمت فشاری و کششی بتن متفاوت است باید در تعیین کاهش ظرفیت خمشی تیرها این نکات در نظر گرفته شود که کدام قسمت تیر مورد حرارت قرار گرفته است.

همچنین با توجه به اینکه در اکثر ساختمانهای بلند مرتبه، از فولاد و بتن به عنوان مصالح اصلی استفاده می کنند، این مصالح نیز به میزان قابل توجهی تحت اثر آتش، آسیب پذیر می باشند. ستون های کامپوزیت نیز که در آن هم از فوالد و هم از بتن استفاده شده است، بخصوص ستون فوالدی پر شده با بتن با توجه به اینکه قسمت خارجی آن از جنس فوالد بوده، بسیار در برابر آتش ضعیف می باشد. اما این اعضا با توجه به شکل پذیری و سختی مناسب بطور وسیعی در ساختمان های بلند مرتبه در مناطقی با پتانسیل لرزه خیزی زیاد از جمله در کشور هایی همچون چین و ژاپن مورد استفاده قرار می گیرد. در نتیجه با توجه به دیواره ی فولادی این عضو و ضعیف بودن فوالد در برابر آتش و اینکه هر لحظه امکان وقوع آتش سوزی وجود دارد، نیاز به در نظرگرفتن تمهیداتی به منظور طراحی مقاوم این عضو در برابر آتش بوجود می آید.

گروه سیویل پروجکت متشکل از دانشجویان ارشد و دکتری مهندسی عمران از دانشگاه های صنعتی شریف و امیر کبیر و علم و صنعت قادر است شما مهندسان را در زمینه انجام پروژه های دانشجویی و انجام تحلیل آتش روی سازه ها یاری نماید.

تلفن تماس و تلگرام

۰۹۳۳۸۸۶۹۲۲۴

مرادیان

درباره نویسنده

civil-projects