روش های طرح اختلاط آسفالت

روش های طرح اختلاط آسفالت

طرح اختلاط آسفالت

آسفالت مخلوطی از مصالح سنگی و قیر خالص که بر حسب نوع دانه بندی در کارخانه آسفالت تهیه می شود. در گروه مخلوط های آسفالتی، بتن آسفالتی ممتازترین، مقاومترین و بادوام ترین نوع آن است که از اختلاط مصالح سنگی مرغوب و شکسته و بادانه بندی منظم و پیوسته و قیر خالص به دست میآید. بتن اسفالتی در کلیه قشرهای مختلف روسازی راه و در هر گونه شرایط جوی و ترافیکی و بدون هیچ محدودیتی قابل مصرف است. هدف از طرح مخلوط بتن آسفالتی انتخاب مناسب ترین و با صرفه ترین مخلوط سنگدانه و قیر است که ویژگی های زیر را برای پوشش های بتن آسفالتی تامین کند.

۱-دارای مقدار قیر کافی باشد که دوام آسفالت را تامین کند.

۲- استحکام مخلوط بقدری باشد که بارهای وارده ناشی از ترافیک را بدون تغییرشکل تحمل کند.
۳-آسفالت رویه دارای مصالحی باشد تا بافت سطحی آسفالت و سختی سنگدانه بتواند ضریب اصطکاک کافی و لازم را برای این قشر فراهم نماید.

۴-میزان حداکثر فضای خالی مجاز محدود باشد تا موجب نفوذ آب و هوا بیش از حد به جسم آسفالت
نشود.

۵- دارای مقدار کافی فضای خالی در آسفالت کوبیده شده باشد تا در اثر تراکم حاصل از عبور ترافیک سنگین که بیشترین افزایش آن در اولین تابستان پس از اجرا قیرزده نشود.

۶-دارای کارایی کافی باشد بطوری که به آسانی پخش و کوبیده شده و سبب جدا شدن مصالح از
یکدیگر یا کمبود مقاومت نشود.

روش های طراحی آسفالت:

  • روش مارشال
  • روش اصلاح شده مارشال
  • روش ویم
  • روش ژیراتوری
  • روش روسازی ممتاز
  • روش هابرد فیلد

جهت دانلود فایل کامل توضیح این روش ها اینجا کلیک کنید.

گروه سیویل پروجکت متشکل از دانشجویان ارشد و دکتری مهندسی از دانشگاه های صنعتی شریف و امیر کبیر و علم و صنعت قادر است شما مهندسان را در زمینه انجام پروژه و پایان نامه راهسازی یاری نماید.

تلفن تماس و تلگرام

۰۹۳۳۸۸۶۹۲۲۴

مرادیان

درباره نویسنده

civil-projects