فرمولها، نمودارها و مسائل مربوط به روسازی راه

فرمولها، نمودارها و مسائل مربوط به روسازی راه

روسازی راه

روسازی راه سازه‌ای است که بر روی آخرین لایه متراکم شده خاک‌ موجود یا اصلاح شـده و یا خـاکریزی‌هـا قرار می‌گیرد‌. روسازی معمولاً متشکل از قشرهای مختلفی نظیر زیراساس، اساس و لایه‌های آسفالتی یا بتنی ‌یا ترکیبی از آنهاسـت. هـر یک از این قشرها تابع مشخصات فنی و دارای ضخامت معینی است.

هدف از روسازی راه

زمین طبیعی، بستر خاکریزی‌های آماده شده راه، کف برش‌های خـاکی‌ یـا سـنگی، حتـی در شـرایط کـاملاً متـراکم و خـوب دانه بندی شده، مقاومت کافی برای تحمل بارهای وارده از چرخ خودرو را ندارد‌. بارگذاری ایـن گونـه خـاک‌هـا موجب شکست برشی و ایجاد تغییر شکل‌های دائم بیش از اندازه برای آنها می‌شود‌. روسازی، از بروز و ظهور آسیب دیدگی‌های فوق جلوگیری نموده و عبور و مرور راحت و ایمنی را در یک سطح هموار فراهم می‌کند.

لایه‌های روسازی و خواص کلی آنها

ضخامت و کیفیت مصالح لایه‌های روسازی، به نوع و درجه بندی راه، مقاومت خاک بستر، میـزان ترافیـک، شـرایط جـوی، نـوع مصالح قابل دسترسی و عوامل اقتصادی بستگی دارد‌. خصوصیات و ویژگی‌های کلی بستر و هر یک از لایه‌های تشکیل دهنده روسازی‌، به شرح زیر است.

بستر روسازی

کیفیت خاک بستر، میزان تحمل باربری و حساسیت و آسیب پذیری آن در برابر عوامل جوی، در انتخاب لایه‌های روسازی نقش تعیین کننده دارد. در اثر عبور بار ترافیکی، کرنش‌های فشاری قائم در بالای بستر روسازی ایجاد می‌شود که هرگاه مقدار این کرنش‌ها از مقدار مجاز بزرگتر باشد می‌تواند منجر به شیار افتادگی در روسازی شود.

 

جهت دانلود فرمولها، نمودارها و مسائل مربوط به روسازی راه اینجا کلیک کنید. 

ما را در کانال تلگرامی زیر دنبال کنید:

Civil_Projects_ir@

گروه سیویل پروجکت متشکل از دانشجویان ارشد و دکتری مهندسی از دانشگاه های صنعتی شریف و امیر کبیر و علم و صنعت قادر است شما مهندسان را در زمینه انجام پروژه مرتبط با روسازی و راهسازی  با نرم افزار  Civil 3D و دیگر نرم افزار ها یاری نماید.

تلفن تماس و تلگرام

۰۹۳۳۸۸۶۹۲۲۴

مرادیان

درباره نویسنده

civil-projects