آموزش ساده انجام پروژه های بتن و فولاد

آموزش ساده انجام پروژه های بتن و فولاد

آموزش ساده انجام پروژه های بتن و فولاد

آموزش ساده انجام پروژه های بتن و فولاد

مراحل انجام پروژه بتن

پروژه های دانشجویی مهندسی عمران شامل پروژه بتن ، از نظر علمی قدری با دروس مهندسی عمران تفاوت دارند. به طور مثال در پروژه بتن هیچگاه با سازه هایی به پیچیدگی آنچه در درس سازه های بتن آرمه ۱ و ۲ و یا تحلیل سازه ها ، برای تحلیل و طراحی حل می کردید، برخورد نخواهید داشت. همه چیز روند سیستمی و مشخصی دارد که علاوه بر اینکه کار سختی نباید انجام شود، بلکه یک کار نسبتا ساده باید چندین و چند بار برای المان های مختلف سازه بتنی انجام پذیرد.

بخش های معماری سازه بتنی

۱_ انتخاب سیستم سازه بتنی : به عبارتی اولین ، مهمترین و مظلومترین بخش پروژه است که تقریبا توسط تمامی شرکت های انجام پروژه های دانشجویی ، نادیده گرفته می شود.
۲_ تهیه جزئیات ( دیتیل ) اولیه ساختمان

مرحله بارگذاری یک سازه بتنی

۱_ بارگذاری بار مرده به سازه بتنی
۲_ بار زنده
۳_ بار برف
۴_ بار باد
۵_ بار زلزله
۶_ بار فشارهای جانبی خاک به سازه بتنی

تحلیل سازه پروژه بتن

۱_ انتخاب یک مورد از هر عضو برای انجام تحلیل دستی
۲_ تحلیل اعضای مشخص شده از سازه  بتنی تحت بارهای قائم
۳_ تحلیل تحت بارهای جانبی
۴_ نوشتن ترکیب بارهای محتمل و ترکیب بار بحرانی برای اعضا

لازم به ذکر است که در انجام پروژه بتن دانشجویی ، این کار را می توان به دو روش دستی و کامپیوتری با نرم افزار ETABS و SAFE انجام داد.

طراحی سازه بتنی

۱_ طراحی تیر
۲_ طراحی ستون
۳_ طراحی پی
۴_ طراحی دال
۵_ طراحی اتصال
۶_ طراحی دیوار برشی
۷_ طراحی دیوار حائل ( حایل )

برای انجام پروژه با ETABS ( ایتبز ) ، فایل ایتبز ایجاد شده و بر خلاف طراحی دستی که فقط یک مورد از گروه المان ها باید طراحی گردد ، تمامی مقاطع در ETABS محاسبه شده و به دست می آیند.

آموزش ساده انجام پروژه های بتن و فولاد

جهت دانلود آموزش ساده انجام پروژه های بتن و فولاد اینجا کلیک کنید. 

ما در کانال تلگرامی زیر دنبال کنید:

Civil_Projects_ir@

گروه سیویل پروجکت متشکل از دانشجویان ارشد و دکتری مهندسی از دانشگاه های صنعتی شریف و امیر کبیر و علم و صنعت قادر است شما.  را در زمینه انجام پروژه ها و پایان نامه های مهندسی عمران یاری نماید.

تلفن تماس و تلگرام

۰۹۳۳۸۸۶۹۲۲۴

مرادیان

درباره نویسنده

civil-projects