انجام پروژه با نرم افزار ژئواستودیو(GeoStudio)

انجام پروژه با نرم افزار ژئو استادی(GeoStudio)

انجام پروژه با نرم افزار ژئواستودیو(GeoStudio)

انجام پروژه با نرم افزار ژئواستودیو(GeoStudio)

معرفی نرم افزارژئواستودیو(GeoStudio)

نرم افراز Geostudio از جمله برنامه های ژئوتکنیکی مبتنی بر المان های محدود (Finite Elements) بوده و از طریق آن می توان آنالیزهـایی از قبیل تنش- کرنش، جریان، تراوش، پایداری شیب ها، آنالیز دینامیکی و همچنین شرایط افت سـریع را بررسـی کـرد. ایـن نـرم افـزار شـامل قسمت های SIGMA/W بـرای آنـالیز تـنش- کـرنش، SEEP/W بـرای آنـالیز جریـان و تـراوش، SLOPE/W بـرای آنـالیز پایـداری شـیب، QUAKE/W برای آنالیز دینامیکی، TEMP/W بـرای آنـالیز توزیـع دمـا در خـاک، CTRAN/W بـرای آنـالیز توزیـع آلاینـده هـا در خـاک وVADOSE/W برای آنالیز اثر شرایط محیطی (از قبیل خورشید، گیاهان، بارش و … ) بر خاک است. قابل توجه اسـت کـه در نـسخه ی ۲۰۰۷ این برنامه، آنالیز AIR/Wاضافه شده که مربوط به مدلسازی جریان هوا است. لازم به ذکر است که کلیه قسمت های این نرم افـزار بـه غیـر ازSLOPE/W از روش المان محدود استفاده می کنند و تنها در این بخش از نرم افزار، روش های ترسیمی بکار گرفته شده است.

برخی از خدمات ما در زمینه انجام پروژه با نرم افزار ژئو استودیو(GeoStudio)

آنالیز تنش- تغییرشکل سد خاکی همگن با SIGMA/W

 • تغییرات تنش قائم کل پیش از اجرای خاکریز
 • تغییرات تنش قائم کل پیش از اجرای خاکریز به روش دستی
 • تغییرات تنش افقی کل پیش از اجرای خاکریز
 • تغییرات تنش افقی کل پیش از اجرای خاکریز به روش دستی
 • تغییرات تنش قائم مؤثر پیش از اجرای خاکریز
 • تغییرات تنش قائم مؤثر پیش از اجرای خاکریز به روش دستی
 • آنالیز حرکت آب در خاک سد خاکی همگن با SEEP/W
 • آنالیز تنش- تغییرشکل سد خاکی ناهمگن با SIGMA/W
 • آنالیز حرکت آب در خاک سد خاکی ناهمگن با SEEP/W
 • آنالیز پایداری شیبها در سد خاکی ناهمگن با SLOPE/W
 • آنالیز حرکت آب در خاک سد خاکی ناهمگن با SEEP/W

انجام پروژه با نرم افزار ژئو استادی(GeoStudio)

 

ما در کانال تلگرامی زیر دنبال کنید:

Civil_Projects_ir@

گروه سیویل پروجکت متشکل از دانشجویان ارشد و دکتری مهندسی از دانشگاه های صنعتی شریف و امیر کبیر و علم و صنعت قادر است شما را در زمینه مدیریت و انجام پروژه با نرم افزار ژئواستودیو(GeoStudio) یاری نماید.

تلفن تماس و تلگرام

۰۹۳۳۸۸۶۹۲۲۴

مرادیان

درباره نویسنده

civil-projects

دیدگاه ها (2)

حسین

با سلام من موضوع پایان نامم مدل سازی عددی رفتار نشست سدهای خاکی در اثر پدیده روانگرایی با نرم افزار زیواستودیو سد موردی می باشد میتونید با نرم افزار مدل سازی کنید لطفا اعلام نمایید تا پیگیری نمایم باتشکر

  civil-projects

  با سلام
  تماس بگیرید در خدمت هستیم.