انجام پروژه با نرم افزار UDEC

انجام پروژه با نرم افزار shake

انجام پروژه با نرم افزار UDEC

معرفی نرم افزار UDEC

انجام پروژه با نرم افزار UDEC

نرم افزار UDEC یک برنامه تحلیل عددی دو بعدی است که بر مبنای روش المان مجزا برای تحلیل مکانیک سنگی محیط های ناپیوسته تهیه شده است. این نرم افزار واکنش یک محیط ناپیوسته ( به عنوان مثال سنگ تکتونیزه و شدیدا درزه دار ) را در برابر بارهای استاتیکی و دینامیکی شبیه سازی می کند. این نرم افزار محیط سنگی را به عنوان مجموعه ای از بلوک های مجزا تعریف می کند که ناپیوستگی ها مثل درزه ها به عنوان شرایط مرزی بین بلوکی در آنها عمل می کنند و جابجایی برشی در امتداد این ناپیوستگی ها و نیز چرخش بلوک ها می توانند انجام گیرند. در این نرم افزار امکان تعریف بلوک ها به صورت صلب و تغییر شکل پذیر وجود دارد. بلوک های تغییر شکل پذیر به شبکه ای از المان ها تقسیم بندی شده و هر المان با رفتار تنش-کرنش خطی یا غیر خطی از پیش تعیین شده ای عمل می کند. حرکت نسبی ناپیوستگی ها با روابط خطی یا غیر خطی نیرو – جابجایی در امتداد عمودی یا برشی ناپیوستگی ها می باشد که مدل سازی ناپیوستگی ها را با شرایط موجود زمین شناسی وفق می دهد.این نرم افزار بر اساس محاسبات لاگرانژین عمل می کند که برای تغییر شکل ها و جابجایی های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد.

 برخی از کارهایی که نرم افزار UDEC می توان انجام داد عبارت اند از:

 • اعمال تغییرات در ساختار بلوک ( مثلا افزایش غیر خطی مدول ها با عمق)
 • نمایش و چاپ متغییر هایی که توسط کاربر تعریف می شود
 • به کار گرفتن سازند های درزه ها
 • کنترل خودکار آزمایش های عددی
 • مشخص نمودن شرایط مرزی غیر معمول (یعنی اعمال تغییرات در شرایط نسبت به مکان و فضا)
 • کنترل خودکار آزمایش های عددی
 •  اتوماتیک کردن مطالعه پارامترها انجام پروژه با نرم افزار UDEC انجام پروژه با نرم افزار UDEC
 • گروه سیویل پروجکت متشکل از دانشجویان و فارغ التحصیلان ارشد و دکتری مهندسی از دانشگاه های صنعتی شریف و امیر کبیر و علم و صنعت قادر است شما عزیزان را در زمینه انجام پروژه با نرم افزار UDEC یاری نماید. 

  تلفن تماس و تلگرام

  ۰۹۳۳۸۸۶۹۲۲۴

  مرادیان

درباره نویسنده

civil-projects