انجام پروژه تحلیل دینامیکی افزایشی(تحلیل IDA) با ETABS، SAP و OPENSEES

انجام پروژه تحلیل دینامیکی افزایشی(تحلیل IDA) با ETABS، SAP و OPENSEES

انجام پروژه تحلیل دینامیکی افزایشی(تحلیل IDA) با ETABS، SAP و OPENSEES

تحلیل دینامیکی افزایشی(تحلیل IDA)

امروزه روش های متعددی برای تحلیل سازه ها در برابر زلزله وجود دارد. روش های تحلیل خطی و روش های تحلیل غیر خطی،که هر کدام به روش های دیگری تقسیم می شوند. هر کدام از روش ها دارای معایب و محاسنی می باشند. در مورد روش های تحلیل ،در مجموع می توان به این نتیجه رسید که روش های تحلیل غیر خطی درک درست تری از رفتار سازه هنگام زلزله ارائه می کنند. یکی از روش های نوین در این زمینه روش تحلیل دینامیکی غیرخطی (IDA) می باشد. در این روش سیستم تحت اثر شتاب نگاشت های با شدت های مختلف(به طور افزاینده) قرار می گیرد و پاسخ سازه تحت اثر این شتاب نگاشت ها بررسی می گردد و بدین ترتیب عملکرد سیستم تحت اثر بارهای کوچک تا نقطه خرابی سیستم تحت اثر بارهای بزرگ بررسی می شود.

بعضی ازکاربردهای تحلیل دینامیکی افزایشی(تحلیل IDA) عبارت است از:

  1. درک رفتار سازه تحت زلزله های بسیار شدید و نادر با تحلیل دینامیکی افزایشی(تحلیل IDA)
  2. به دست آوردن درک بهتر از تغییرات پاسخ سازه با افزایش شدت لرزش زمین (تغییرات در الگوی تغییرشکل های حداکثر در ارتفاع سازه آغاز روند کاهش سختی و مقاومت با در نظرگرفتن الگو و شدت آنها و …. با تحلیل دینامیکی افزایشی(تحلیل IDA)
  3. دست یابی به تخمین هایی از ظرفیت دینامیکی سیستم با تحلیل دینامیکی افزایشی(تحلیل IDA)
  4.  تعیین محدوده پاسخ یا تقاضا در برابر محدوده پتانسیل لرزش زمین با تحلیل دینامیکی افزایشی(تحلیل IDA)
  5.  به دست آوردن نرخ بازگشت سالیانه خسارت و عملکرد با تحلیل دینامیکی افزایشی(تحلیل IDA)
انجام پروژه تحلیل دینامیکی افزایشی(تحلیل IDA) با ETABS، SAP و OPENSEES

گروه سیویل پروجکت متشکل از دانشجویان و فارغ التحصیلان ارشد و دکتری از دانشگاه های صنعتی شریف و امیر کبیر و علم و صنعت قادر است شما عزیزان را در زمینه انجام پروژه تحلیل دینامیکی افزایشی(تحلیل IDA) با ETABS، SAP و OPENSEES یاری نماید.

تلفن تماس و تلگرام

۰۹۳۳۸۸۶۹۲۲۴


مرادیان

درباره نویسنده

civil-projects