انجام پروژه تحلیل و طراحی سازه های مدفون

انجام پروژه تحلیل و طراحی سازه های مدفون

انجام پروژه تحلیل و طراحی سازه های مدفون

تاریخچه سازه های مدفون و نیمه مدفون

ساخت سازه هایی که توانایی حفظ جان انسان ها و حفاظت از تاسیسات مهم صنعتی با نظامی را در هنگام حملات هوایی با موشکی بر عهده دارند از زمان جنگ جهانی دوم مورد توجه مهندسان و پژوهشگران بوده است. این سازه های سطحی یا زیر سطحی چند منظوره بوده در زمان صلح عملکردهای دیگری دارند اما در ساخت آنها ویژگی هایی در نظر گرفته می شود تا در زمان جنگ بتوانند به عنوان پناهگاه (برای حفاظت از ساکنان مشخص یک سازه، عموم مردم و با تأسیسات مهم) مورد استفاده قرار بگیرند. ساخت سازه های سطحی ساده تر و کم هزینه تر بوده و دسترسی به آنها ساده تر است. با این حال استفاده از سازه های سطحی امنیت کم تری دارد چرا که امکان برخورد موشک و با بمب به این سازه با انفجار در نزدیکی آن زیاد است. سازه های زیرزمینی چنین مشکلی ندارند و با ایجاد فاصله میان نقطه انفجار و سازه، امنیت بیشتری برای ساکنان شان فراهم می کنند. به همین دلیل در مراکزی که احتمال حمله هوایی یا موشکی به آنها زیاد است مانند مراکز پر اهمیت دولتی با نظامی، انبارهای مهمات و غیره استفاده از سازه زیرسطحی معمول است.

سازه های مدفون و نیمه مدفون

سازه های نیمه مدفون و مدفون برای آثار انفجار سلاح ها در هوا، در سطح و اصابت مستقیم طراحی می شوند. این سازه ها به شکل های زیر وجود دارند:

۱- سازه سطحی که اطراف و روی آن با خاک پوشیده می شود و ورودی آن با استفاده از موج گیرهای مناسب و دربهای ضد انفجار مقاوم می شود.
۲- سازه ای که قسمتی از آن درون خاک است و قسمت روی سطح با خاک پوشیده می شود. این سازه ها به صورت چند طبقه نیز احداث می شوند.
٣- سازه ای که تمام آن درون خاک است. سازه در زمین کنده شده، احداث و سپس روی آن به طور کامل با خاک پوشیده می شود. ورودی این سازه ها بایستی با دقت انتخاب شود و از دربهای ضد انفجار استفاده گردد.

برخی خدمات ما در زمینه انجام پروژه های سازه های مدفون و نیمه مدفون

 • مدل سازی سازه های مدفون در نرم افزار آباکوس(َABAQUS)
 • مدل سازی سازه های مدفون در نرم افزار فلک (FLAC)
 • مدلسازی مخزن مدفون در نرم افزارهای آباکوس(َABAQUS) و فلک (FLAC)
 • بررسی اندر کنش خاک و سازه در سازه های مدفون و نیمه مدفون
 • بررسی اثر موج انفجار بر سازه های مدفون و نیمه مدفون
 • بررسی راهکارهای تقویتی سازه های مدفون با الیاف FRP
 • بررسی اثر گسلش بر تونل ها
 • کنترل اواج منتشر شده در اثر انفجار در سازه های مدفون
 • بررسی اثر فشار داخلی در سازه های مدفون
 • انجام پروژه کسر خدمت در رابطه با سازه های مدفون
 • مدلسازی پلهای نیمه مدفون و مدفون
 • ….
انجام پروژه تحلیل و طراحی سازه های مدفون

گروه سیویل پروجکت متشکل از دانشجویان ارشد و دکتری مهندسی عمران از دانشگاه های صنعتی شریف و امیر کبیر و علم و صنعت قادر است شما مهندسان را در زمینه انجام پروژه تحلیل و طراحی سازه های مدفون یاری نماید.

تلفن تماس و تلگرام
۰۹۳۳۸۸۶۹۲۲۴
مرادیان

انجام پروژه کسر خدمت، انجام پروژه فلک، انجام پروه آباکوس ، انجام پروژه تحلیل و طراحی سازه های مدفون

درباره نویسنده

civil-projects