انجام پروژه با نرم افزار آیدارک (IDARC)

انجام پروژه با نرم افزار آیدارک (IDARC)

انجام پروژه با نرم افزار آیدارک (IDARC)

نرم افزار آیدارک (IDARC) مخفف Inelastic Damage Analysis of Reinforced Concrete buildings می باشد.این برنامه برنامه ای بسیار مناسب در ارزیابی خسارت و عملکرد غیر خطی ساختمان های بتن مسلح می باشد و قابلیت تحلیل جامع خسارت در تک تک اعضا و کل ساختمان را دارا می باشد.
برنامه آیدارک برای اولین بار در سال ۱۹۸۷ با هدف ارزیابی خسارت لرزه ای ساختمان های بتن مسلح توسط دانشگاه ایالتی نیویورک واقع در شهر بوفالو ارائه گردید. امروزه میتوان با استفاده از برنامه آیدارک نسبت به مدل سازی ساختمان ها بصورت سه بعدی اقدام نمود و اجزایی مانند میانقاب مصالح بنایی،میراگر و… را با استفاده از این برنامه مدلسازی و ارزیابی نمود.
مشاهدات حاصل از زلزله های گذشته نشان داده است که رفتارساختمان های بتن مسلح تابع رفتار غیر خطی و هیسترزیس اعضای آن می باشد و مودهای خرابی از قبیل ستون کوتاه،طبقه نرم،شکست برشی و خمشی ستون و… به وفور در زلزله های گذشته مشاهده گردیده است.
برنامه آیدارک پس از تحلیل، فایل های متنی متعددی به عنوان خروجی ارائه میدهد که هر کدام از فایل های متنی خروجی حاوی گزارشی از نحوه رفتار تک تک اعضای قاب،طبقه و کل سازه می باشند.

برخی از خدمات ما با نرم افزار نرم افزار آیدارک (IDARC) :

  • محاسبه شاخص خرابی با نرم افزار آیدارک (IDARC)
  • محاسبه میزان انرژی جذب شده تک تک اعضا با نرم افزار آیدارک (IDARC)
  • انجام تحلیل استاتیکی غیر خطی با نرم افزار آیدارک (IDARC)
  • انجام تحلیل دینامیکی غیر خطی با نرم افزار آیدارک (IDARC)
  • انجام تحلیل چرخه ای شبه استاتیکی با نرم افزار آیدارک (IDARC)
  • محاسبه منحنی ظرفیت قاب حاصل از تحلیل پوش اور با نرم افزار آیدارک (IDARC)
  • محاسبه زمان تناوب طبیعی ارتعاش قاب(پریود ارتعاش)،فرکانس،ضرایب مشارکت مدی،میزان انحنای المانهای تیر و ستون، میزان چرخش مفاصل پلاستیک المانهای تیر و ستون و….

گروه سیویل پروجکت متشکل از دانشجویان ارشد و دکتری مهندسی عمران از دانشگاه های صنعتی شریف و امیر کبیر و علم و صنعت قادر است شما مهندسان را در زمینه انجام پروژه با نرم افزار آیدارک (IDARC) یاری نماید.

تلفن تماس و تلگرام
۰۹۳۳۸۸۶۹۲۲۴
مرادیان

درباره نویسنده

civil-projects