انجام پایان نامه خاک وپی (ژئوتکنیک)
انجام پروژه تحلیل دینامیکی افزایشی(تحلیل IDA) با ETABS، SAP و OPENSEES
انجام پایان نامه راه و ترابری در زمینه روسازی راه
انجام تحلیل استاتیکی غیر خطی (تحلیل پوش آور) با نرم افزارهای Etabs, Sap, OpenSees

انجام تحلیل استاتیکی غیر خطی (تحلیل پوش آور) با نرم افزارهای Etabs, Sap, OpenSees

انواع روش های تحلیل لرزه ای   مقدمه ای بر تحلیل استاتیکی غیر خطی (تحلیل پوش آور) در طراحی لرزه ای بر اساس عملکرد، سازه برای سطوح مختلف عملکرد مورد...
0
دانلود آموزش مدل کردن سد خاکی در پلکسیس(Plaxis)

انجام پروژه های ژئوتکنیک و مهندسی معدن با پلکسیس (Plaxis)

معرفی نرم افزار پلکسیس (Plaxis) نرم افزار PLAXIS یک نرم افزار تحلیل عددی است که به روش المان های محدود ( اجزاء محدود) (Finite Elements) مسائل ژئوتکنیکی را مدل سازی و...
0
انجام پروژه مهندسی توده سنگ با نرم افزار Dips