آموزش گام به گام پروژه راهسازی با نرم افزار Civil3d

انجام پروژه با نرم افزار KENPAVE ، KENLAYER و KENSLAB
دانلود آموزش تفکیک اراضی در نرم افزار Civil 3D

فرمولها، نمودارها و مسائل مربوط به روسازی راه

روسازی راه ‌روسازی راه سازه‌ای است که بر روی آخرین لایه متراکم شده خاک‌ موجود یا اصلاح شـده و یا خـاکریزی‌هـا قرار می‌گیرد‌. روسازی معمولاً متشکل از قشرهای مختلفی نظیر زیراساس،...
0