انجام پروژه با آباکوس

دانلود آموزشی نرم افزار مایکروسافت پروجکت (Microsoft Project)

دانلود آموزشی نرم افزار مایکروسافت پروجکت (Microsoft Project) مدیریت پروژه با استفاده از نرم افزار مایکروسافت پروجکت  مدیریت پروژه در سال های اخیر یکی از سریع ترین رشدها را در...
0

انجام پروژه عمرانی با آباکوس(ABAQUS)

انجام پروژه عمرانی با آباکوس(ABAQUS) ABAQUS مجموعه ای از برنامه های شبیه سازی قدرتمند مهندسی است که بر پایه روش اجزای محدود بنا نهاده شده و می تواند مسایلی با...
0

معرفی نرم افزار آباکوس

معرفی نرم افزار آباکوس نرم افزار Abaqus از جمله نرم افزارهای قدرتمند به کمک کامپیوتر در زمینه تحلیل به روش اجزاء محدود(FEM) در بازار است.اسم و نشان این نرم افزار...
0