تحلیل دینامیکی افزایشی در OpenSees

دانلود آموزش تحلیل دینامیکی طیفی

دانلود آموزش تحلیل دینامیکی طیفی روش های تحلیل سازه: ۱-روش های خطی تحلیل استاتیکی معادل دینامیک ی طیفی دینامیکی تاریخچه زمانی ۲-روش های غیر خطی تحلیل استاتیکی غیر خطی(پوش آور)...
0

انجام تحلیل پوش آور با اپنسیس(opensees)

اپنسیس(Opensees) چیست: نرم افزار اپنسیس(opensees) یک چارچوب نرم افزاری شی گرا برای شبیه سازی کاربردهای مهندسی زلزله با استفاده از روش های اجزای محدود است. Opensees یک کد نیست. Opensees...
0