طراحی ساختمان های بلند

انجام پروژه با نرم افزار Etabs

انجام پروژه با نرم افزار Etabs نرم افزار Etabs یک نرم افزار بخصوص جهت طراحی و تحلیل سازه های ساختمانی است. این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است...
0

انجام پروژه و پایان نامه عمران سازه

عمران سازه گرایش سازه یکی از مهمترین گرایش های رشته ی مهندسی عمران است، به این دلیل که اکثر زمینه های مهندسی عمران را پوشش می دهد. کاربرد مهندسی سازه...
0