دانلود آموزشی نرم افزار مایکروسافت پروجکت (Microsoft Project)

دانلود آموزشی نرم افزار مایکروسافت پروجکت (Microsoft Project)

دانلود آموزشی نرم افزار مایکروسافت پروجکت (Microsoft Project)

مدیریت پروژه با استفاده از نرم افزار مایکروسافت پروجکت 

مدیریت پروژه در سال های اخیر یکی از سریع ترین رشدها را در حوزه هـای کـاری داشـته اشـته اسـت بـه
شکلی میزان این رشد در پنج سال اخیر بیش از ۳۰ %بوده است . مدیریت پروژه را میتوان در مباحث ی ماننـد وظایف و مسئولیت ها، ساختار سازمانی، میزان اختیارات ، تصمیم گیری و تصمیم سازی و همچنین مباحث
مربوط به سود آوری سازمان ها و شرکت ها پیگیری نمود .
امروزه رویکرد مدیریت پروژه به قدری گسترش یافته، که بقاء و ادامه حیات بسیاری از موسسات و شرکتها به چگونگی و میزان اجرای صحیح مدیریت پروژه در آنها وابسته است.

 در سیر تحولات و رشد رویکرد مدیریت پروژه، در زمینه ی معرفـی و گسـترش مبـانی و مفـاهیم مـدیریت پروژه و سیستم های برنامه ریزی و کنترل پروژه ، تلاش های ارزنده ای انجام شده است . به همراه رشـد و توسعه رویکرد مدیریت پروژه، ابزارها و تکنیک های مورد استفاده ی آن نیـز رشـد و توسـعه یافتـه انـد.

 از جمله ی این ابزارها ، نرم افزارها می باشند که با توجه به رشد و پیشرفت فناوری اطلاعات و رایانـه، تولید و
به کارگیری نرم افزارها نیز رشد چشمگیری داشته است. یکی ازنرم افزارهـای کـاربردی کـه در فرآینـدهای
مختلف مدیریت پروژه قابل استفاده است نرم افزار project Microsoft میباشد. 

این نرم افزار، در فرآیندهای برنامه ریزی و کنترل و در حوزه های مدیریت زمـان و هزینـه دارای قابلیتهای مناسبی است.

دانلود آموزشی نرم افزار مایکروسافت پروجکت (Microsoft Project)

جهت دانلود آموزشی نرم افزار مایکروسافت پروجکت (Microsoft Project) اینجا کلیک کنید. 

ما در کانال تلگرامی زیر دنبال کنید:

Civil_Projects_ir@

گروه سیویل پروجکت متشکل از دانشجویان ارشد و دکتری مهندسی از دانشگاه های صنعتی شریف و امیر کبیر و علم و صنعت قادر است شما را در زمینه مدیریت و انجام پروژه و پایان نامه مهندسی عمران یاری نماید.

تلفن تماس و تلگرام

۰۹۳۳۸۸۶۹۲۲۴

مرادیان

درباره نویسنده

civil-projects