انجام پروژه درس اجزاء محدود با نرم افزارهای متلب ( MATLAB )، اپنسیس ( OPENSEES )، آباکوس (ABAQUS) و …

انجام پروژه درس اجزاء محدود با نرم افزارهای متلب ( MATLAB )، اپنسیس ( OPENSEES )، آباکوس (ABAQUS) و ...

انجام پروژه درس اجزاء محدود با نرم افزارهای متلب ( MATLAB )، اپنسیس ( OPENSEES )، آباکوس (ABAQUS) و …


انجام پروژه درس اجزاء محدود با نرم افزارهای متلب ( MATLAB )، اپنسیس ( OPENSEES )، آباکوس (ABAQUS) و …

معرفی روش اجزا محدود

روش اجزای محدود در اوایل قرن بیستم به وجود آمد و مولود آنالیز ماتریس سازه است که به محیط های گسترده بسط داده شده است. اولین حرکت سال ۱۹۵۵ بود که محققان یک محیط پیوسته Continue را با استفاده از مدل المان های میله ای الاستیک مدل شد. سپس در سال ۱۹۳۴ شخصی به نام Cournat یک مسئله تنش مستوی را با استفاده از المان های مثلثی تحلیل کرد و اولین مقاله را در Finite Element نوشت. در سال ۱۹۶۰ پروفسور Clough برای اولین بار اصطلاح روش اجزاء محدود(Finite Element Method) را برای این مبحث به کار برد و در سال ۱۹۶۷ هم کتاب معروف Zienkiewicz نوشته شد و در سال ۱۹۷۰ نرم افزار Ansys اختراع شد و رنسانس طراحی بخاطر Finite Element شروع شد.

مراحل اساسی روش اجزاء محدود به شرح زیر است:

فاز پیش پردازش:

  • تفکیک مسئله به شکل المان های محدود یا به عبارتی تقسیم به گره ها و المان ها(Discretizotion)
  • فرض یک تابع شکل که نمایان گر رفتار فیزیکی المان باشد. یعنی یک تابع پیوسته تقریبی برای حل المان.
  • بسط معادلات برای هر المان شامل ماتریس سختی و نیروی هر المان.
  • جمع بندی یکایک المان ها جهت نمایش کل مسئله و تشکیل ماتریس سختی اصلی یا کلی.
  • اعمال شرایط مرزی، شرایط اولیه و بارگذاری.

فاز حل مسئله:

  • حل مجموعه ای از معادلات خطی و غیر خطی چند مجهولی برای یافتن مقادیر پارامتر مورد نظر در هر گره.

فاز پردازش:

  • یافتن اطلاعات مهم دیگر بر اساس مقادیر بدست آمده در هر گره مانند مقادیر تنش، کرنش، شار حرارتی.
انجام پروژه درس اجزاء محدود با نرم افزارهای متلب ( MATLAB )، اپنسیس ( OPENSEES )، آباکوس (ABAQUS) و ...

گروه سیویل پروجکت متشکل از دانشجویان ارشد و دکترای مهندسی عمران از دانشگاه های صنعتی شریف، علم و صنعت و امیر کبیر مفتخر است شما مهندسان را در زمینه انجام پروژه درس اجزاء محدود با نرم افزارهای متلب ( MATLAB )، اپنسیس ( OPENSEES )، آباکوس (ABAQUS) و … و درتمامی گرایش ها یاری نماید.

تلفن تماس و تلگرام
۰۹۳۳۸۸۶۹۲۲۴
مرادیان

انجام پروژه درس اجزاء محدود با نرم افزارهای متلب ( MATLAB )، اپنسیس ( OPENSEES )، آباکوس (ABAQUS) و …,انجام پروژه درس اجزاء محدود با متلب ( MATLAB ) , انجام پروژه درس اجزاء محدود با متلب ,انجام پروژه درس اجزاء محدود با MATLAB , ا, پروژه اجزاء محدود با متلب , انجام پروژه درس اجزاء محدود با اپنسیس ( OPENSEES ) انجام پروژه اجزاء محدود با اپنسیس , پروژه اجزاء محدود با اپنسیس , انجام پروژه درس اجزاء محدود با آباکوس (ABAQUS) , انجام پروژه درس اجزاء محدود با آباکوس

درباره نویسنده

civil-projects