انجام پروژه اندرکنش خاک و سازه با Plaxis

دانلود آموزشی نرم افزار مایکروسافت پروجکت (Microsoft Project)

دانلود آموزشی نرم افزار مایکروسافت پروجکت (Microsoft Project) مدیریت پروژه با استفاده از نرم افزار مایکروسافت پروجکت  مدیریت پروژه در سال های اخیر یکی از سریع ترین رشدها را در...
0
آموزش نحوه ساخت میلگردهایی که در نرم افزار ETABS موجود نمی باشند

انجام پروژه با نرم افزار پلکسیس(Plaxis)

معرفی نرم افزار پلکسیس(PLAXIS): پلکسیس (PLAXIS) نرم افزاری است که برای تحلیل تغییر شکل ها و پایداری در پروژه های مهندسی ژئوتکنیک کاربرد دارد. معمولاً در مسائل مهم ژئوتکنیک، یک...
0