انجام پروژه اوپنسیس

انجام پروژه و پایان نامه با نرم افزار اپنسیس(Opensees)

انجام پروژه و پایان نامه با نرم افزار اپنسیس(OpenSees)

معرفی نرم افزار اپنسیس(Opensees) نرم افزار اپنسیس(OpenSees) با استفاده از روش اجزا محدود به تحلیل انواع سازه ها می پردازد. این نرم افزار توسط زبان برنامه نویسی  C#تولید شده است که...
0

دانلود آموزشی نرم افزار مایکروسافت پروجکت (Microsoft Project)

دانلود آموزشی نرم افزار مایکروسافت پروجکت (Microsoft Project) مدیریت پروژه با استفاده از نرم افزار مایکروسافت پروجکت  مدیریت پروژه در سال های اخیر یکی از سریع ترین رشدها را در...
0
انجام پروژه و پایان نامه با نرم افزار اپنسیس(Opensees)

دانلود جزوه آموزش نرم افزار Opensees

دانلود جزوه آموزش نرم افزار Opensees جهت دانلود جزوه آموزش نرم افزار Opensees اینجاکلیک کنید. انجام پروژه و پایان نامه با نرم افزار Opensees، انجام تحلیل غیر استاتیگی با نرم افزار Opensees ،...
0