انجام پروژه پایداری سازه ها با انسیس(ansys)

دانلود آموزشی نرم افزار مایکروسافت پروجکت (Microsoft Project)

دانلود آموزشی نرم افزار مایکروسافت پروجکت (Microsoft Project) مدیریت پروژه با استفاده از نرم افزار مایکروسافت پروجکت  مدیریت پروژه در سال های اخیر یکی از سریع ترین رشدها را در...
0

انجام پروژه عمرانی با انسیس(ansys)

ANSYS مجموعه نرم افزاری بسیار قدرتمند است که با استفاده از تکنیک هایی مانند المان محدود، حجم محدود و ... طیف گسترده ای از مسائل استاتیک، دینامیک و ارتعاشات(مودال، هارمونیک،...
0