انجام پروژه Saf

دانلود آموزشی نرم افزار مایکروسافت پروجکت (Microsoft Project)

دانلود آموزشی نرم افزار مایکروسافت پروجکت (Microsoft Project) مدیریت پروژه با استفاده از نرم افزار مایکروسافت پروجکت  مدیریت پروژه در سال های اخیر یکی از سریع ترین رشدها را در...
0

دانلود پروژه کامل بتن ساختمان ۴ طبقه

پروژه کامل بتن ساختمان ۴ طبقه یک نمونه پروژه کامل بتن ساختمان ۴ طبقه به صورت کامل و شامل  :فایل اتوکد(Autocad) ، فایل ایتبس(Etabs)، فایل سیف(Saf)، فایل اکسل(Axcel) و فایل کامل...
0