انجام پروژه solid works

دانلود آموزشی نرم افزار مایکروسافت پروجکت (Microsoft Project)

دانلود آموزشی نرم افزار مایکروسافت پروجکت (Microsoft Project) مدیریت پروژه با استفاده از نرم افزار مایکروسافت پروجکت  مدیریت پروژه در سال های اخیر یکی از سریع ترین رشدها را در...
0

انجام پروژه و طراحی با solid works

Solid Works چیست؟ امروزه با توسعه صنعت و ارتباط روزافزون آن با کامپیوتر، روز به روز نیاز به نرم افزارهایی که بتوانند در زمینه طراحی نیازهای مهندسان و طراحان را برآورده...
0