دانلود جزوه آموزش تصویری نرم افزار سپ (SAP2000)

آموزش ساده آنالیز استاتیکی غیر خطی در SAP2000

آموزش ساده آنالیز استاتیکی غیر خطی در SAP2000 معرفی نرم افزار Sap این نرم‌افزار در حدود سی سال است که در طراحی و آنالیز سازه مورد استفاده قرار می‌گیرد. دانشجویان...
0
انجام پروژه با نرم افزار سپ (SAP 2000)

دانلود جزوه آموزش تصویری نرم افزار سپ (SAP2000)

معرفی نرم افزار نرم‌افزار SAP در حدود سی سال است که در طراحی و آنالیز سازه مورد استفاده قرار می‌گیرد. دانشجویان و مهندسان عمران و رشته‌های وابسته، حداقل یک بار...
0