طراحی و مدل سازی سطوح پیچیده آیرودینامیکی با کتیا (Catia)