پروژه بتن

پروژه تحلیل استاتیکی غیر خطی پوش آور با نرم افزار Etabs و Sap

پروژه تحلیل استاتیکی غیر خطی پوش آور با نرم افزار Etabs و Sap

پروژه تحلیل استاتیکی غیر خطی پوش آور با نرم افزار Etabs و Sap تحلیل پوش آور به منظور بررسی عملکرد ساختمان ها در هنگام زلزله باید تحلیل غیر خطی صورت...
0

دانلود پروژه کامل بتن ساختمان ۴ طبقه

پروژه کامل بتن ساختمان ۴ طبقه یک نمونه پروژه کامل بتن ساختمان ۴ طبقه به صورت کامل و شامل  :فایل اتوکد(Autocad) ، فایل ایتبس(Etabs)، فایل سیف(Saf)، فایل اکسل(Axcel) و فایل کامل...
0

معرفی نرم افزار ایتبس

معرفی نرم افزار ایتبس نرم افزار ایتبس به طور خاص برای تحلیل و طراحی ساختمان ها تهیه شده است. با استفاده از این نرم افزار مدلسازی ساختمان ها بسیار راحت...
0