این فرم جهت ارسال اطلاعات و نقشه ها و پلان های شما برای تیم طراحی ما آماده شده است.

ابتدا نام و نام خانوادگی، شماره تماس و ایمیل خود را در صورت وجود ، وارد نمایید. سپس در قیمت اول ارسال فایل ، نقشه ( پلان ) اصلی پروژه خود را وارد کنید و در قسمت فایل های اضافه ، اگر فایل دیگری وجود دارد که بخواهید آن را به دست ما برسانید ، وارد نمایید.

در قسمت توضیحات هم همانگونه که از نامش پیداست ، هر گونه توضیحی که در مورد پروژه فولاد ، بتن و یا راه سازی خود لازم می دانید که به ما منتقل نمایید ، مطرح کنید. این توضیحات می تواند شامل مواردی همچون دستی یا کامپیوتری بودن هر پروژه و مواردی از این قبیل باشد.

و به هیچ عنوان نگران نباشید ، تیم ما پس از بررسی اطلاعات شما با شما تماس خواهند گرفت و تمامی نکات لازم و موارد ضروری را به شما خاطرنشان کرده و اطلاعات مورد نیازشان را برای انجام پروژه ، از شما خواهند پرسید.