نرم افزار Etabs

دانلود آموزش نحوه ی تعریف تیرهای غیرمنشوری در ETABS
آموزش نحوه اعمال آنالیز ھای طیفی و تاریخچه زمانی در نرم افزار ETABS
آموزش طراحی مهاربندهای کمانش تاب(BRB) در نرم افزار ETABS
دانلود جزوه آموزش طراحی دیوارهای برشی در ایتبس
نکات ویژه تحلیل و طراحی سازه ها با نرم افزار ایتبس (ETABS)