آخرین مطالب

انجام پروژه با نرم افزار shake
انجام پروژه با نرم افزار shake
انجام پروژه با نرم افزار CSi Bridge
انجام پروژه با نرم افزار نسترن(nastran)

انجام پروژه با نرم افزار نسترن(nastran)

معرفی نرم افزار نسترن(nastran) ویژوال نسترن (visual nastran) به عنوان یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای تحلیلی دینامیکی و استاتیکی مورد استفاده قرار می گیرد . کارهایی که با این نرم افزار...
0