انجام پروژه فلک

تحلیل پایداری شیب در نرم افزار فلک (FLAC)

در بسته نرم‌افزاری FLAC نرم‌افزار پرکاربردی به نام FLAC/Slope وجود دارد که به تحلیل پایداری در شیب‌ها می‌پردازد. این نرم‌افزار توانایی مدل سازی شیب‌ها را داشته و منطقه را از...
0
انجام پروژه های ژئوتکنیک و مهندسی معدن با نرم افزار فلک(FLAC)

انجام پروژه های ژئوتکنیک و مهندسی معدن با نرم افزار فلک(FLAC)

معرفی نرم افزار فلک(FLAC) امروزه بصورت گسترده ای از روش های شبیه سازی عددی در تحلیل ها و طراحی های ژئوتکنیکی استفاده می شود. این روش ها بخصوص بدلیل توانایی...
0