فروش نرم افزار

فروش نرم افزار شیک ( Shake2000 )

فروش نرم افزار شیک ( Shake2000 )

معرفی نرم افزار شیک ( Shake2000 ) Shake2000 نرم افزاری تحت ویندوز می باشد، با محیطی آسان برای کاربران، که برای کمک رسانی به مهندسان و پژوهشگران زلزله شناسی جهت...
0
خرید و دانلود نرم افزار ایمسان(Aimsun)

خرید و دانلود نرم افزار ایمسان(Aimsun)

خرید و دانلود نرم افزار ایمسان(Aimsun) معرفی نرم افزار ایمسان(Aimsun) AIMSUN نســل جدید نرم افزارهای مشــهور  Getramو  AIMSUN NGاست. نرم افزارAimsun قادر است به طور همزمان شبیه ســازی ماکروســکپی، مزوسکپی...
0