PLAXIS

معرفی پلکسیس
دانلود آموزش مدل کردن سد خاکی در پلکسیس(Plaxis)
آموزش نحوه ساخت میلگردهایی که در نرم افزار ETABS موجود نمی باشند

انجام پروژه با نرم افزار پلکسیس(Plaxis)

معرفی نرم افزار پلکسیس(PLAXIS): پلکسیس (PLAXIS) نرم افزاری است که برای تحلیل تغییر شکل ها و پایداری در پروژه های مهندسی ژئوتکنیک کاربرد دارد. معمولاً در مسائل مهم ژئوتکنیک، یک...
0