انجام پروژه دینامیک خاک با نرم افزارهای Shake, FLAC, ABAQUS, …

انجام پروژه دینامیک خاک با نرم افزارهای Shake, FLAC, ABAQUS, ...

انجام پروژه دینامیک خاک با نرم افزارهای Shake, FLAC, ABAQUS, …

دینامیک خاک

دینامیک خاک شاخه ای از مکانیک خاک است که درباره خواص مهندسی و رفتار خاک ها هنگامی که در میدان بارهای دینامیکی قرار می گیرند، بحث می کند. بارهای دینامیکی که بر پیها و سازه های خاکی اثر می نمایند، ممکن است در اثر عوامل مختلفی از قبیل زلزله، انفجار، بمب، عمل چکش ها و ماشین آلات پیستونی، شمع کوب ها، ترافیک و … ایجاد گردند. طبیعت هریک از بارهای ذکر شده از دیگری کاملا متفاوت است.

برخی پروژه های قابل انجام در زمینه دینامیک خاک

انجام پروژه روانگرایی با نرم افزار فلک (FLAC)، آباکوس (ABAQUS) و ژئواستودیو (Geostudio)
انجام پروژه اندرکنش خاک و سازه با نرم افزار فلک (FLAC)، آباکوس (ABAQUS) و ژئواستودیو (Geostudio)
انجام پروژه اثر انفجار بر خاک با نرم افزار فلک (FLAC) ، آباکوس (ABAQUS) و ژئواستودیو (Geostudio)
انجام پروژه ژئوتکنیک لرزه ای با نرم افزار فلک (FLAC) ، آباکوس (ABAQUS) و ژئواستودیو (Geostudio) و شیک (shake)
انجام پروژه آزمایش های سیکلی با نرم افزار فلک (FLAC) ، آباکوس (ABAQUS) و ژئواستودیو (Geostudio)
انجام پروژه دینامیک خاک بانرم افزار متلب( matlab)
انجام پروژه دینامیک خاک با نرم افزار اپنسیس(opensees)
….

گروه سیویل پروجکت متشکل از دانشجویان و فارغ التحصیلان ارشد و دکتری از دانشگاه های صنعتی شریف و امیر کبیر و علم و صنعت قادر است شما عزیزان را در زمینه انجام پایان نامه خاک وپی (ژئوتکنیک) یاری نماید.

تلفن تماس و تلگرام

۰۹۳۳۸۸۶۹۲۲۴


مرادیان

درباره نویسنده

civil-projects