تحلیل عددی با نرم افزار آباکوس

تحلیل عددی با نرم افزار آباکوس

معرفی نرم افزار آباکوس (ABAQUS)
آباکوس (ABAQUS) یک مجموعه از برنامه‌های مدلسازی بسیار توانمند می باشد که مبتنی بر روش اجزاء محدود، قابلیت حل مسایل از یک تحلیل خطی ساده تا پیچیده ترین مدلسازی غیر خطی را دارا می باشد. این نرم افزار دارای مجموعه المان های بسیار گسترده ای می باشد که هر نوع هندسه ای را می توان به صورت مجازی توسط این المان ها مدل کرد. همچنین دارای مدل های مواد مهندسی بسیار زیادی است که در مدلسازی انواع مواد با خواص و رفتار گوناگون نظیر فلزات، لاستیک ها، پلیمرها، کامپوزیت ها، بتن تقویت شده، فوم های فنری و نیز شکننده و همچنین مواد موجود در زمین نظیر خاک و سنگ، قابلیت بالایی را ممکن می سازد. نظر به اینکه ABAQUS یک ابزار مدلسازی عمومی و گسترده می باشد، استفاده از آن تنها محدود به تحلیل های مکانیک جامدات و سازه )تنش- تغییر مکان( نمی شود. با استفاده از این نرم افزار می توان مسایل مختلفی نظیر انتقال حرارت، نفوذ جرم، تحلیل حرارتی اجزاء الکتریکی، اکوستیک، مکانیک خاک و پیزو الکتریک را مورد مطالعه قرار داد. استفاده از نرم افزار ABAQUSبا وجود اینکه مجموعه قابلیتهای بسیار گسترده ای را در اختیار کاربر قرار می دهد، کار نسبتا ساده ای می باشد. پیچیده ترین مسایل را می توان به آسانی مدل کرد. به عنوان مثال مسایل شامل بیش از یک جزء را می توان با ایجاد مدل هندسی هر جزء و سپس نسبت داده رفتار ماده مربوطه به هر جزء و سپس مونتاژ اجزاء مختلف مدل کرد. در اغلب مدلسازی ها، حتی مدل های با درجه غیر خطی بالا، کاربر می بایست تنها داده های مهندسی نظیر هندسه مساله، رفتار ماده مربوط به آن، شرایط مرزی و بار گذاری آن مساله را تعیین کند. در یک تحلیل غیر خطی، ABAQUSبه طور اتوماتیک میزان نمو بار و تلرانس های همگرایی را انتخاب و همچنین در طول تحلیل مقادیر آنها را جهت دستیابی به یک جواب صحیح تعدیل می کند. در نتیجه کاربر بندرت می بایست مقادیر پارامترهای کنترلی حل عددی مساله را تعیین کند. ماژورهای آباکوس آباکوس دارای دو ماژول اصلی جهت تحلیل مسایل است  ABAQUS/Standardو ABAQUS/Explicit ۱- ABAQUS/Standard یک دستورالعمل حل عمومی اجزاء محدود می باشد که می تواند مسایل خطی و یا غیر خطی مختلفی شامل پاسخ استاتیکی، دینامیکی، حرارتی و یا الکتریکی اجزای یک مدل را تحلیل کند. ۲- ABAQUS/Explicit یک دستورالعمل ویژه برای حل مسایل اجزاء محدود می باشد که از روش دینامیکی صریح ۱در حل عددی استفاده می کند. این روش برای تحلیل مسایل گذرا و کوتاه دینامیکی مانند برخورد و انفجار مناسب است. همچنین این روش برای تحلیل مسایل با درجه غیر خطی بالا شامل تغییر شرایط تماس نظیر فرآیند فورج، مناسب می باشد.

تحلیل عددی با نرم افزار آباکوس

تحلیل عددی با نرم افزار آباکوس

 • تحلیلل تیر با نرم افزار آباکوس (ABAQUS)
 • تحلیل قاب با نرم افزار آباکوس (ABAQUS)
 • تحلیل خربا با نرم افزار آباکوس (ABAQUS)
 • تحلیل آتش با نرم افزار آباکوس (ABAQUS)
 • اندر کنش خاک و سازه با نرم افزار آباکوس (ABAQUS)
 • مدل سازی و تحلیل مواد غیر خطی و پلاستیک با نرم افزار آباکوس (ABAQUS)
 • مدل سازی و تحلیل مکانیک شکست با نرم افزار آباکوس (ABAQUS)
 • مدل سازی پوسته قوسی شکل با نرم افزار آباکوس (ABAQUS)
 • مدل سازی و تحلیل کمانش غیر خطی در یک قاب با نرم افزار آباکوس (ABAQUS)
 • تحلیل ارتعاشات دینامیکی قاب فولادی ۳ بعدی با نرم افزار آباکوس (ABAQUS)
 • و……

با بیش از شش سال سابقه انجام انواع پروژه های عمرانی با آباکوس (ABAQUS) و سایر نرم افزارهای مخصوص تحلیل خطر زلزله در خدمت شما سروران  هستیم تا با بالا ترین کیفیت و قیمتی مناسب شما را در ارائه پروژه های تحلیل عددی با نرم افزار آباکوس (ABAQUS) یاری نماییم.

شماره تماس، تلگرام و واتس آپ 
۰۹۳۳۸۸۶۹۲۲۴
مرادیان

درباره نویسنده

civil-projects