خدمات

انجام پروژه مکان یابی ، ارزیابی و آمایش سرزمین با نرم افزار ARC GIS و نرم افزار IDRISI
انجام پروژه با نرم افزار deep soil

انجام پروژه با نرم افزار deep soil

معرفی نرم افزار deep soil DEEPSOIL یک نرم افزار ژئوتکنیکی و یا زلزله‌ای می باشد که کار با آن بسیار ساده می‌باشد و نیاز به آموزش زیادی نمی‌خواهد این نرم‌افزار با گرفتن...
0
انجام پروژه با نرم افزار میداس ( Midas GTS NX)

انجام پروژه با نرم افزار میداس ( Midas GTS NX)

معرفی نرم افزار میداس ( Midas GTS NX) MidasGTSNX  یک مجموعه نرم افزار تحلیل به روش اجزاء محدود می باشد که به هدف انجام کلیه موارد طراحی ژئوتکنیکی شامل: فونداسیون های...
0

انجام پروژه با نرم افزار pfc

معرفی نرم افزار این نرم افزار برای محیط های ناپیوسته و بر مبنای روش اجزا گسسته و ذره ای می باشد که رفتار مواد را با استفاده از محیط ذره...
0
انجام پروه با نرم افزار 3DEC
انجام پروژه با نرم افزار Slide

انجام پروژه با نرم افزار Slide

معرفی نرم افزار Slide Rocscience Softwares  مجموعه ای کامل از نرم افزارهای لازم برای مهندسین ژئوتکنیک است. شرکت سازنده از سال ۱۹۹۶ تاکنون با ارائه نرم افزارهای تخصصی زیادی جایگاه...
0