مهندسی مکانیک

انجام پروژه و طراحی با solid works

Solid Works چیست؟ امروزه با توسعه صنعت و ارتباط روزافزون آن با کامپیوتر، روز به روز نیاز به نرم افزارهایی که بتوانند در زمینه طراحی نیازهای مهندسان و طراحان را برآورده...
0

انجام شبیه سازی سیالات با فلوئنت(Fluent)

دینامیک سیالات محاسباتی یا CFD عبارت است از: تحلیل سیستم های شامل جریان سیال، انتقال حرارت و پدیده های همراه، نظیر واکنش های شیمیایی، بر اساس شبیه سازی کامپیوتری CFD...
0