مهندسی مکانیک

انجام پروژه و طراحی با solid works

Solid Works چیست؟ امروزه با توسعه صنعت و ارتباط روزافزون آن با کامپیوتر، روز به روز نیاز به نرم افزارهایی که بتوانند در زمینه طراحی نیازهای مهندسان و طراحان را برآورده...
0

انجام پروژه با نرم افزار کتیا(Catia)

نرم افزار کتیا (Catia) کتیا نرم افزاری قدرتمند در زمینه طراحی محسوب می شود که توسط شرکت Dassault Systems در ابتدا با هدف ماشین کاری قطعات و تجهیزات مختلف روانه...
0

انجام شبیه سازی سیالات با فلوئنت(Fluent)

دینامیک سیالات محاسباتی یا CFD عبارت است از: تحلیل سیستم های شامل جریان سیال، انتقال حرارت و پدیده های همراه، نظیر واکنش های شیمیایی، بر اساس شبیه سازی کامپیوتری CFD...
0